Hizmet Koşulları

 • DREAM GAMES HİZMET KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

  Yürürlük Tarihi: 17 Kasım 2023

  Lütfen işbu Hizmet Koşulları ile aynı tarihte yürürlüğe giren Dream Games Gizlilik Politikası hükümlerini de inceleyiniz.

  DREAM GAMES TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN WEBSİTESİ VE HİZMETLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN HİZMET KOŞULLARI

  Lütfen websitesini ("Websitesi") ve mobil oyun/aplikasyon ve hizmetleri (hep birlikte "Hizmetler") kullanmadan önce aşağıda bulunan DREAM GAMES TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") Hizmet Koşulları Sözleşmesi'ni ("Sözleşme" veya "Hizmet Koşulları") dikkatli bir şekilde okuyunuz.

  HÜKÜMLER VE BAĞLAYICILIK

  İşbu Hizmet Koşulları hukuken bağlayıcı bir sözleşmedir. İşbu Sözleşme tarafınız ile tarafımız arasında Sözleşme'nin konusuna ilişkin olarak yürürlüğe giren tek ve bütün bir sözleşme olup, Sözleşme'nin konusuna ilişkin olarak Websitesi'ne, içeriğine, ürünlere veya tarafınıza Websitesi aracılığı ile sunulan Hizmetler'e ilişkin olarak daha önce imzalanan ve yürürlükte bulunan sözleşmelerin, beyan ve taahhütlerin yerine geçmektedir. Dream Games'in Websitesi'ni veya Hizmetler'ini kullanmanız durumunda Şirket tarafından tek taraflı olarak ve tarafınıza herhangi özel bildirim yapılmaksızın tadil edildiği şekliyle işbu Hizmet Koşulları hükümleri ile hukuken bağlı hâle geldiğinizi kabul etmektesiniz. İşbu Hizmet Koşulları'nın değişmesi veya tadil edilmesi hâlinde Şirket, güncellenen Hizmet Koşulları'nı Websitesi üzerinde yayınlayacaktır. Bu Hizmet Koşulları'nın periyodik olarak takip edilmesi tarafınız sorumluluğunda olup, herhangi bir zamanda bu Hizmet Koşulları'nı kabul edilemez bulmanız hâlinde Websitesi'ni derhâl terk etmeli ve Hizmetler'i kullanmayı durdurmalısınız.

  İşbu Hizmet Koşulları'nı ihlal etmeniz hâlinde Hizmetler dâhilinde kullandığınız hesabı sonlandıracağımız gibi bununla sınırlı olmaksızın tarafınız aleyhinde çeşitli tedbirler alabileceğimizi belirtmek isteriz.

  GİZLİLİK

  Hizmetler'i ifa edebilmemiz adına, tarafınızdan hukuki çerçeveler ve sınırlar dâhilinde kullanabileceğimiz bazı bilgilerinize ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu konuya ilişkin olarak verilerinizi hangi şartlarda işlediğimizi ve verilerinize ilişkin haklarınızı anlayabilmek adına lütfen Gizlilik Politikası'nı inceleyiniz.

  KULLANICILARIN YAŞI

  13 ile 18 yaş arasındaki kişiler Hizmetler'i kullanmak için ailelerinin veya yasal vasilerinin ("Aile") iznini almakla yükümlüdür. Aile ilgili iznini Websitesi üzerinden veya yetkili diğer üçüncü kişiler aracılığı ile Hizmetler üzerinde yer alan kanallardan verebilecektir. Aile izni gerekmesi durumunda Dream Games, Aile'ye çocuğun çevrim içi aktivitelerini ve Hizmetler'i kullandığı sürece davranışlarını gözlemlemesini önermektedir. Aile'nin izni geri almak istemesi hâlinde çocuğun Hizmetler'imize erişimini ve Hizmetler'imizi kullanmasını durdurmasını önermekteyiz.

  Uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, Dream Games 13 yaşın altındakilerin aile üyesinin iznine bağlı olmaksızın, faaliyetlerine ilişkin her türlü sorumluluğu reddetmekte ve herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Hizmetler'in kullanımına ilişkin olarak çocuğunuz için izin vermiş iseniz, çocuğunuzun Hizmetler'i kullanmasına ilişkin olarak bu koşulları kabul etmektesiniz.

  WEBSİTESİ VE HİZMETLERİN İÇERİĞİ

  Şirket, çevrim içi mobil oyun hizmetleri ve ilgili mobil oyun hizmetleri ile bağlantılı olan websitelerinin ve aplikasyonların yönetilmesi hizmetini ifa etmektedir.

  YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

  Herhangi bir şekilde Websitesi'ni kullanarak veya Hizmetler'imize kayıt olarak aşağıdaki hususları kabul etmektesiniz:

  • Yetkisiz bir şekilde Hizmetler'e erişim sağlamayacağınızı;
  • Hizmetleri kullanmanızın kapsamında ortaya çıkacak sorumluluğu üstlendiğinizi, Hizmetleri işbu Hizmet Koşulları'nda belirtildiği şekilde herhangi bir kanun, yönetmelik veya sirkülere aykırı olarak kullanmayacağınızı ve başka kişileri bu şekilde kullanıma yönlendirmeyeceğinizi;
  • Diğer mobil oyun kullanıcılarını taciz etmeyeceğinizi;
  • Taciz edici, rahatsız edici, ırkçı söylemler ve nefret içeren söylemlerden kaçınacağınızı;
  • Hizmetler'i kullanırken hukuka aykırı herhangi bir mesajlaşmada ve benzer söylemde bulunmayacağınızı;
  • Bir Dream Games çalışanı tarafından belirli bir davranışınıza veya eyleminize son vermenizin talep edilmesi hâlinde ilgili davranışlarınıza derhâl son vereceğinizi;
  • Hile yapmayacağınızı, hack'lemeyeceğinizi ve herhangi bir şekilde Dream Games sunucularına saldırmayacağınızı;
  • Hizmetler'i veya Websitesi'ni kullanırken herhangi bir reklam, tanıtım malzemesi veya suça teşvik eden içerik yayınlamayacağınızı;
  • Herhangi bir şekilde virüs içeren, kötücül, tuzak veya solucan içeren bilgisayar kodu yaymayacağınızı, bunları kullanmayacağınızı;
  • Oyunun, mobil aplikasyonun ve mobil aplikasyon içerisindeki diyaloğun normal akışına zarar vermeyeceğinizi veya başka bir anlatımla diğer kişilerin Hizmetler'i kullanmasını engelleyecek davranışlardan kaçınacağınızı;
  • Hizmetler'i kullanım esnasında diğer mobil oyun kullanıcıların kişisel verilerini işlemeyeceğinizi veya muhafaza etmeyeceğinizi;
  • Hizmetler'i kullanım esnasında yalnızca kendinize ait kredi kartını kullanacağınızı;
  • Dream Games markasını, hizmet markasını veya bunların benzerini herhangi bir zarar verici şekilde kullanmayacağınızı.

  (a) İşbu Hizmet Koşulları'nın herhangi bir maddesine aykırı davranmanız, (b) aldatma ve hile içeren bir davranışta bulunmanız; veya (c) mobil aplikasyon üzerinden başkaca bir hukuka aykırı davranışta bulunmanız durumunda tarafınıza bildirimde bulunmaksızın ve tek taraflı irademiz ile Hizmetler'e erişiminizi durdurabilir veya erişiminize son verebiliriz. Bununla birlikte, özellikle Dream Games tarafından tespit edilmiş veya Dream Games tarafına bildirilmiş suç niteliği taşıyan hukuka aykırı herhangi bir fiilde bulunmanız hâlinde, ilgili durum yetkili makamlara bildirilecektir. Dolayısıyla bu tür bir şikâyet sonucunda yetkili makamlarca tarafınıza herhangi bir işlem yapılması hâlinde Dream Games aleyhine herhangi bir talep, istem ve şikâyette bulunamayacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

  ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  Sanal Kalemler

  Gerçek para kullanmak suretiyle; devredilemez, lisansa tabi olamaz ve geri verilemez şekilde, mobil oyun içerisinde kullanmak üzere sanal para da dâhil olmak üzere, oyun içi kredi veya oyun içi para satın alabilirsiniz. Bu kapsamda (a) oyun içi satın almalar (sanal para veya sanal başkaca edimler "Sanal Kalemler" olarak anılacaktır) yapabilir; ve (b) ticari kullanıma tabi olmamak ve kişisel olarak kullanılmak üzere Hizmetler'e ilişkin diğer mal ve hizmetleri satın alabilirsiniz. Sanal Kalemler'i Dream Games veya yetkili hizmet veren kuruluşlarından satın alabileceğinizi belirtmek isteriz.

  Hizmetler'e ilişkin her türlü hak ve menfaat (oyunlar, başlıklar, bilgisayar kodları, temalar, objeler, karakterler, isimler, diyaloglar, konseptler, telif hakkına konu işler, animasyonlar, sesler, müzik efektleri, manevi haklar, dokumanlar, oyun içi mesajlaşmaya ilişkin transkriptler ve sunucu yazılımı dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Dream Games'e aittir veya lisans hakkı dâhilinde Dream Games'e devredilmiştir. Dream Games, Sanal Kalemler'i tek taraflı olarak yönetebilir, kontrol edebilir, değiştirebilir veya herhangi bir sebeple bildirimde bulunarak veya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bunlara erişimi kaldırabilir. Dream Games'in bu hakkı kullanması hâlinde tarafınıza veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Karşılığında herhangi bir ödeme yapmış olmanızdan bağımsız olarak herhangi bir Sanal Kalem üzerinde sahiplik veya herhangi bir hakkınız bulunmamaktadır.

  Dream Games tarafından açıkça yetki verilmediği sürece; (i) Sanal Kalemler'in başkaca kullanıcılara devri katiyen yasaktır; (ii) Hizmetler haricinde, herhangi bir Sanal Kalemi "gerçek para" karşılığında veya herhangi bir bedel karşılığında satışa çıkarmak veya devretmek katiyen yasaktır; ve (iii) Dream Games Sanal Kalemler'in herhangi bir şekilde hediye olarak verilmesi veya ticarete konu olması işlemlerini geçerli olarak addetmemektedir. Yukarıdaki hükümlere aykırılık işbu Hizmet Koşulları'nın ihlali anlamına gelecek ve otomatik olarak Sanal Kalemler'i kullanımınıza ilişkin hakların sona ermesine yol açacak ve hesabınızın feshedilmesi suretiyle sona erdirilmesine sebep olabilecektir. Herhangi bir sebepten hesabınızın sona erdirilmesi veya Dream Games'in işbu Hizmetler'i ifa etmeyi sonlandırması hâlinde tüm Sanal Kalemler'e erişim kapanacaktır.

  (i) Sahip olduğunuz Sanal Kalemler'e ilişkin olarak; veya (ii) hesabınızın silinmesi, değişikliğe uğraması, sona erdirilmesi veya süresinin dolması sebebiyle kaybolan veya silinen Sanal Kalemler'e ilişkin Dream Games'e, iştiraklerine, yönetim kurulu üyelerine, çalışanlarına, yetkili şirketlerine veya lisans verdiği şirketlere karşı herhangi bir talepte bulunmayacağınızı kabul etmektesiniz.

  Şirket, Dream Games'in mobil aplikasyonu içeriğinde yer alan içeriklerin sahibidir veya lisans almak suretiyle bunları devralmıştır. Dream Games içeriklerini satmaya yetkili herhangi bir üçüncü kişi bulunmamaktadır. Buna ek olarak Dream Games'in Sanal Kalemleri'ni herhangi bir şekilde oyun veya mobil aplikasyon haricinde satışa konu etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

  SANAL KALEMLER DÂHİLİNDE HERHANGİ BİR MÜLKİYET HAKKINIZ BULUNMADIĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ. Dream Games oyunu ve herhâlde mobil aplikasyonu haricinde herhangi bir Sanal Kalem'i kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz.

  Ücretler, İade Ve İade Politikası

  Hizmetler üzerinden yapılan her türlü satış bağlayıcıdır. Herhangi bir şekilde yapmış olduğunuz ödemelerin ve diğer ücretlerin (Sanal Kalemler de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) tamamen veya kısmen iade edilmeyeceğini kabul etmektesiniz. Hesabınızdan yapılan ödemelerden, yetkili kişi tarafından yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Dream Games herhangi bir şekilde yapmış olduğunuz ücretleri iade etmemekte veya herhangi bir ürünün satın alımına ilişkin olarak Hizmetler üzerinden yapılan harcamaları iadeye tabi tutmamaktadır.

  YUKARIDAKİLERE EK OLARAK, UYGULANACAK HUKUK KAPSAMINDA AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE, HİZMETLER ÜZERİNDEN YAPMIŞ OLDUĞUNUZ ÖDEMELER İADE İŞLEMİNE KONU OLMAYIP, HESABINIZIN HERHANGİ BİR SEBEPLE TARAFINIZCA SONA ERDİRİLİP ERDİRİLMEDİĞİNE BAKILMAKSIZIN KULLANILMAMIŞ SANAL KALEMLER HERHANGİ BİR İADE İŞLEMİNE KONU TUTULMAYACAKTIR.

  Dream Games herhangi bir zamanda, Hizmetler üzerinden satışa sunulan kalemlerin ulaşılabilirliğini, fiyatlarını, içeriğini, açıklamalarını veya mobil oyuna ve mobil aplikasyona ilişkin sanal ürünlerin içeriğini değiştirebilir veya tadil edebilir. Kararlaştırılan bir zamanda herhangi bir ürünün Hizmetler'e dâhil edilmesi işbu ürünün herhangi bir zamanda ulaşılabilir olacağı anlamına gelmez ve bunu garanti etmez. İlgili değişiklikler yeni fiyatların yayınlanması ile birlikte geçerli hâle gelecektir.

  YASAKLI KULLANIMLAR

  Şirket, Websitesi'nin ve Hizmetler'in kullanımına ilişkin çeşitli sınırlamalar uygulayabilecektir. Tarafınız, aşağıda belirtilenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenliğe ilişkin olan konular ile ilgili hususları ihlal etmemekle yükümlü durumdadır. Bu kapsamda aşağıdakileri fiilleri yerine getirmeyeceğinizi kabul etmektesiniz:

  (a) Tarafınız için özgülenmemiş olan bir içeriğe erişmek, yetkinizin bulunmadığı bir sunucuya veya hesaba erişim sağlamak; (b) Hizmetler'de, Websitesi'nde veya bunlarla ilişkili bir sistemde ve ağda inceleme yapmaya, taramaya ve bunların açıklarını bulmaya teşebbüs etmek veya yetkisiz bir şekilde güvenlik ya da doğrulama sistemi ihlali yapmak; (c) Herhangi bir kullanıcıya, sunucuya, ağa sağlanan hizmetler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Websitesi'ne veya Hizmetler'e virüs göndermek yoluyla aşırı yükleme, "spam", "posta bombardımanı" veya "çökertme" gibi herhangi bir müdahalede bulunmak veya müdahale etmeye çalışmak; (d) Websitesi'ni veya Hizmetler'i, ürünlere ve hizmetlere ilişkin promosyon, reklam hizmetleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere istenmeyen e-posta göndermek için kullanmak; (e) herhangi bir e-postada veya Hizmetler'i kullanan herhangi bir gönderide, herhangi bir paket başlığını veya başlık bilgilerinin sahte bir bölümünü oluşturmak; (f) Şirket'in, Websitesi ve Hizmetler'i sağlamak için kullanılan kaynak kodlarını değiştirmeye, tersine mühendislik uygulamaya, geri derlemeye, tersine çevirmeye veya bunları insanın algılayabileceği surete indirgemeye teşebbüs etmek. Sistem veya ağ güvenliğine ilişkin herhangi bir ihlalde bulunmak tarafınızda hukuki ve/veya cezai sorumluluğa yol açabilir.

  Buna ek olarak yalnızca Dream Games Teknoloji Anonim Şirketi veya lisans verdiği üçüncü kişiler Dream Games oyunlarını veya mobil aplikasyonunu sunucusunda barındırabilir. Bu kapsamda kullanılan yöntem ne olursa olsun, Dream Games tarafından herhangi bir Dream Games oyununun parçası olarak kullanılan iletişim protokollerini barındıramaz, eşleştirme hizmetleri sağlayamaz veya araya giremez, taklit edemez veya yönlendiremezsiniz. Bu tür yasaklanmış yöntemler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, protokol öykünmesi, tersine mühendislik, Dream Games oyunlarının değiştirilmesi, Dream Games oyunlarına bileşenlerin eklenmesi veya Dream Games oyunlarına ev sahipliği yapmak için bir yardımcı program kullanılması sayılabilir. Ayrıca, Şirket'in belirli bir Şirket oyununun sağladığı kullanıcı arayüzü dışındaki Şirket oyunları için herhangi bir "kullanıcı arabiriminin" kullanılması Şirket tarafından yasaklanmıştır.

  Ayrıca, (1) belirli bir Dream Games oyununun bir parçası olan dosyaları değiştirmeyeceğinizi, (2) hileler, "modlar" ve/veya hack'ler ile Dream Games oyunları için tasarlanmış herhangi bir üçüncü taraf yazılımı oluşturmayacağınızı veya kullanmayacağınızı; (3) bir Dream Games oyununa müdahale eden, "oyunun akışını bozan" veya oyun yoluyla bilgi toplayan herhangi bir üçüncü taraf yazılımı kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz.

  YAZILIMIN KULLANILMASI

  Kullanıcı İçeriği

  Websitesi'ne erişim veya Hizmetler'in kullanımı esnasında, yerel hukuka, hukukun genel ilkelerine ve diğer kullanıcıların telif hakları ile ilgili yükümlülüklerinize uyacağınızı kabul etmektesiniz. Hizmetler'i ve Websitesi'ni kullandığınız süre boyunca telif haklarına ve fikrî mülkiyet hukukuna ilişkin yasalara tabi olduğunuzu kabul etmektesiniz. Herhangi bir üçüncü kişinin telif hakkı, marka sahipliğinden kaynaklanan hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakkına zarar verecek veya bunları ihlal edecek herhangi bir içerik veya bilgi (hep birlikte "İçerik") yüklemeyeceğinizi, indirmeyeceğinizi, görüntülemeyeceğinizi veya aktarmayacağınızı kabul etmektesiniz. Fikri mülkiyet konusundaki hak sahipliği ve fikri mülkiyet hukuku hakkındaki hukuk normlarına uyacağınızı, üçüncü kişilerin tarafınıza ait kullanıcı numarasını kullanması sebebiyle herhangi bir hukuk kuralına aykırılık oluşması hâlinde bununla ilgili münhasıran sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz. İçeriğin herhangi bir hukuki normu ihlal etmediğinin ispatı tarafınıza aittir. Ek olarak, Şirket'in veya üçüncü bir kişinin telif haklarının veya marka sahipliğinden kaynaklı haklarının ihlaline ilişkin herhangi bir şüphe duymanız hâlinde ilgili ihlale ilişkin olarak gecikmeksizin Şirket'e bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Yazışmalar sırasında (a) tahkir edici, karalayıcı, müstehcen, pornografik, fesada mütemayil veya tehdit niteliğinde; veya (b) ilgili herhangi bir yerel yasayı, eyalet hukukunu, ulusal yasayı veya yabancı hukuk ile herhangi bir mevzuat hükmünü ihlal edici herhangi bir içeriği yüklemeyeceğinizi, indirmeyeceğinizi, görüntülemeyeceğinizi, ifa etmeyeceğinizi, aktarmayacağınızı veya dağıtmayacağınızı kabul etmektesiniz. Şirket, Hizmetler'i kullanarak söz konusu materyallerin alınmasına, aktarılmasına veya herhangi bir suretle dağıtılmasına son vermeye ve sunucularından silmeye yetkilidir. Şirket bu durumda hesabınızı feshedebileceği gibi Hizmetler'i kullanımınıza son verebilecektir.

  Hizmetlerin Kullanımına İlişkin Sınırlı Şekilde Lisans Verilmesi

  Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleriniz ve işbu Hizmet Koşulları'na ilişkin olarak sahip olduğunuz haklarınız uyarınca, Dream Games tarafınıza devredilemez ve alt lisansa konu olamaz şekilde Hizmetler'e erişim ile ilgili sınırlı bir lisans hakkı vermekte olup, bu hak ticari amaçla kullanılamayacaktır. Bu hak eğlence amaçlı olarak tarafınıza verilmiştir. Hizmetler kapsamındaki haklarınızı kişisel olarak ve ticari amaçlar haricinde kullanmayı kabul etmektesiniz.

  Hizmetler'i kullandığınız süre boyunca aşağıdaki sınırlandırmalar söz konusu olacaktır:

  • Tarafınıza ait olan hesabı satmayacak, kiraya vermeyecek veya başkasına özgülemeyecek veya bunları denemeyeceksiniz ve hesabınızı ticari olmayan amaçlar doğrultusunda kullanacaksınız, yalan veya yanlış bilgi içeren isim veya bilgi ile kendinize veya başkasına ait herhangi bir hesap açmayacaksınız;
  • Daha önce Dream Games tarafından hesabınız silinmiş veya sona erdirilmiş veya daha önce Dream Games oyunlarını oynamaktan yasaklanmış iseniz Hizmetler'i kullanmayacaksınız.
  • Hukuka aykırı herhangi bir fiilde bulunmak niyetiyle Hizmetler'i kullanmayacaksınız.

  Lisans Hakkına İlişkin Sınırlamalar

  Hizmetler'in lisans hakkına ilişkin sınırlamaları ihlal edecek biçimde kullanılması kati suretle yasak olup söz konusu sınırlamalara uyulmaması hâlinde sınırlı lisansınız derhâl iptal edilebilir ve kanun ile mevzuat hükümleri nezdinde sorumluluğunuz oluşabilir.

  Her türlü şekilde aşağıdaki hususlara uymayı kabul etmektesiniz:

  • Dream Games tarafından Hizmetler'in amacına aykırı olduğu hükmedilmiş herhangi bir fiilde bulunmayacak veya Dream Games destek hizmetlerini kötüye kullanmayacaksınız.
  • Hizmetler'i, herhangi bir Dream Games oyununu veya Dream Games oyun deneyimini değiştirmek veya bunlara müdahale etmek amacıyla tasarlanmış hileleri, kötü amaçlı yazılımları, otomasyon yazılımını, botları, hack'leri, modları veya yetkisiz üçüncü parti yazılımı kullanmayacak veya doğrudan ya da dolaylı olarak bunların kullanımında yer almayacaksınız.
  • Dream Games'in yazılı onayı bulunmaksızın Dream Games'in Hizmetler'inin veya mobil aplikasyonunun herhangi bir parçasını yetkisiz bir şekilde değiştirmeyeceksiniz.
  • Hizmetler'e, başkalarına ait hesaplara veya bilgisayarlara, sunuculara, Dream Games'in sağladığı kullanıcı arayüzü haricinde herhangi bir yöntemle Hizmetler'e bağlanmış ağlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bozarak, değiştirerek ya da bunlara teşebbüs ederek yetkisiz erişim elde etme girişiminde bulunmayacaksınız veya herhangi başka bir şahsa Hizmetler'in bir parçası olan herhangi bir güvenliği, teknolojiyi, aygıtı veya yazılımı atlatmaya veya değiştirmeye çalışmak hususlarında yardım etmeyecek ve şahsı bunlara teşvik etmeyeceksiniz.

  Dream Games, hangi fiillerinizin işbu Hizmet Koşulları nezdinde ihlal oluşturduğunu tespite yetkilidir. Dream Games ihlalleriniz sonucunda hesabınızı sona erdirme veya feshetme ile Hizmetler'den yararlanma hakkınızı durdurma yetkisine sahiptir.

  Hizmetlerin Veya Hesabızın Durdurulmasi Ve Feshi

  İŞBU HİZMET KOŞULLARI'NIN HERHANGİ BİR HÜKMÜNE AYKIRI HAREKET ETMENİZ VEYA HİZMETLER'İ HERHANGİ BİR ŞEKİLDE HUKUKA AYKIRI OLARAK KULLANMANIZ VEYA BUNLARA İLİŞKİN HERHANGİ BİR ŞÜPHENİN SÖZ KONUSU OLMASI HÂLİNDE, DREAM GAMES BAŞKACA ÖNLEMLER ALMA HAKKI SAKLI KALMAK ÜZERE, TARAFINIZA BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN HESABINIZA VEYA HİZMETLERE ERİŞİMİNİZİ SINIRLAYABİLİR, ASKIYA ALABİLİR, DURDURABİLİR, SONA ERDİREBİLİR VEYA HESABINIZI SİLEBİLİR.

  DİĞER YAPTIRIM HAKLARIMIZ SAKLI KALMAK ÜZERE, HİZMET KOŞULLARI'NA AYKIRI HAREKET ETMENİZ, TARAFIMIZIN VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARINI İHLAL ETMENİZ HÂLİNDE, KULLANICI HESAPLARINI VEYA MOBİL APLİKASYONA ERİŞİMİ SINIRLAYABİLİR, SONA ERDİREBİLİR VEYA KULLANIMINI DURDURABİLİR, OYUNLARIMIZA, MOBİL APLİKASYONUMUZA VEYA WEBSİTEMİZE ERİŞİMİNİZİ DURDURABİLİR VEYA HER TÜRLÜ TEKNİK VE HUKUKİ ÖNLEMİ ALMAK SURETİYLE KULLANIMINIZA DERHÂL ETKİLİ OLMAK ÜZERE SON VEREBİLİRİZ. AYRICA HERHANGİ BİR HUKUKİ RİSKE SEBEP OLMANIZ HÂLİNDE BU MADDE KAPSAMINDAKİ YAPTIRIMLARI UYGULAYABİLİR VE TEK TARAFLI OLARAK ALMIŞ OLDUĞUMUZ KARAR DOĞRULTUSUNDA BAŞKALARININ FİKRİ MÜLKİYET HAKKINI İHLAL EDEN KULLANICILARIN HESAPLARINI ASKIYA ALABİLİR VEYA SONA ERDİREBİLİRİZ.

  TELİF HAKKI İHLALLERİ

  Şirket, Websitesi veya Hizmetler üzerinden meydana gelebilecek telif hakkı ihlallerine ilişkin çeşitli hukuki önlemler almaktadır. Şirket'in Websitesi veya Hizmet üzerinden Şirket'in veya herhangi bir üçüncü kişinin telif haklarının ihlal edildiğini öğrenmesi durumunda uygulanacak durdurma ve/veya fesih kurallarına ilişkin fikrî mülkiyet hukukuna veya mevzuat hükümlerine uygun kurum içi politikaları bulunmaktadır. Şirket bu politika uyarınca telif hakkı ihlallerini incelemektedir. Tarafınız uhdesinde herhangi bir kanıt bulunuyor ve üçüncü bir kişinin telif hakkının ihlal edildiğini samimi bir şekilde düşünüyor iseniz Şirket'in ilgili aksiyonu alabilmesi için aşağıdaki bilgileri tarafımıza iletmenizi rica ederiz: (a) ihlal edildiği ileri sürülen telif hakkının içeriği, veya telif hakları ihlal ediliyor ise ilgili bildirim içerisinde telif hakkına konu işlerin bir listesini; (b) telif hakkı ihlali oluşturduğu iddia edilen içeriğe ilişkin bilgiyi; (c) Şirket'in sizinle iletişime geçmesini sağlayacak nitelikte adres, telefon numarası ve mevcut ise elektronik e-posta adresini. Bu bildirim için Şirket'in yetkili kişisine aşağıdaki bilgileri kullanmak suretiyle ulaşabilirsiniz:

  DREAM GAMES TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

  Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Maya Akar Center, B Blok No:102/106 Şişli / İstanbul

  info@dreamgames.com

  İHLAL İDDİALARI

  Şirket; Hizmetler, mobil aplikasyon ve/veya Websitesi'ni kullanım kapsamındaki haklarınızı durdurabilir veya sona erdirebilir. Şirket'in Websitesi'ni ve Hizmetler'i yüksek bir kalitede sunması adına, Şirket veya yetkili kişileri üçüncü kişilerin haklarının ihlal edildiğine ilişkin şikayetleri, ihlal iddialarını, Websitesi'nin veya Hizmetler'in hukuka aykırı kullanım iddialarını incelemek amacı ile Dream Games Gizlilik Politikası'na uygun olmak suretiyle hesabınıza erişebilir veya ihlal iddialarına ilişkin olarak çeşitli davranışlarınızı kayıt altına alabilir. Şirket, ilgili ihlal incelemesinin varlığını mevzuat hükümleri gerektirmedikçe tarafınızla bildirmekle yükümlü değildir. Şirket, Websitesi'ne erişiminizi dilediği zaman engelleyebilir veya işbu Hizmet Koşulları'nın ihlal edildiğini düşünüyor ise size bildirimde bulunmaksızın Hizmetler'i kullanımınıza son verebilir.

  YÜKÜMLÜLÜK OLUŞTURMAMA

  ŞİRKET HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ BELİRLENDİĞİ ŞEKİLDEDİR. WEBSİTESİ VE HİZMETLER ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMET VE BİLGİLER İLGİLİ WEBSİTESİNDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDEDİR. UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, ŞİRKET TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ, HERHANGİ BİR KONUYA İLİŞKİN TÜM BEYANLARINI BU HİZMET KOŞULLARINDA İFŞA ETMİŞTİR. ŞİRKET, WEBSİTESİ'NİN VEYA HİZMETLER'İN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINI ÜSTLENMEMEKTE VEYA WEBSİTESİ VEYA HİZMETLER'İN HERHANGİ BİR EKSİKLİĞİ VEYA HATASI BULUNMADIĞINI ÜSTLENMEMEKTEDİR. WEBSİTESİ VE HİZMETLER KAPSAMINDAKİ BİLGİLER HATA, PROBLEM VEYA BAŞKACA SORUNLAR İÇEREBİLİR. TARAFIMIZIN VEYA YETKİLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN BU SORUNLAR KAPSAMINDA HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAMAKTADIR.

  SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

  YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, DREAM GAMES DOLAYLI, KAZAEN MEYDANA GELEN, CEZA GEREKTİREN VEYA BUNA BENZER ZARARLARINIZDAN VEYA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE KÂR KAYBINIZDAN VEYA VERİ KAYBINIZDAN VEYA İŞ KESİNTİNİZDEN VE HERHÂLDE MANEVİ ZARARLARINIZDAN İŞBU HİZMET KOŞULLARI KAPSAMINDA VEYA HİZMETLER KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN VE SÖZLEŞME VEYA BAŞKACA HUKUKİ BİR ALTYAPI SONUCU OLUŞAN ZARARLARINIZDAN BU KONUDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU TUTULAMAZ. YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, DREAM GAMES OYUNLARI İÇERİSİNDE YAPILAN SATIN ALMALARDA DREAM GAMES'E ÖDEDİĞİNİZ MİKTARDAN DAHA FAZLASI İÇİN DREAM GAMES SORUMLU TUTULAMAZ.

  İŞBU HİZMET KOŞULLARINDA YER ALAN HÜKÜMLER TARAFINIZA UYGULANACAK HUKUK KAPSAMINDA VERİLEN ASGARİ HAKLARI ETKİLEMEMEKTE OLUP, DREAM GAMES'İN KASITLI VEYA AĞIR KUSURU SONUCU OLUŞACAK ZARARLARDAN DREAM GAMES SORUMLUDUR.

  Dream Games'e veya çalışanlarına, yönetim kurulu üyelerine, yetkili kişilerine, iştiraklerine, adi ortaklıklarına kastınız veya ihmaliniz sonucu zarar vermeniz ve Şirket veya bu kişiler nezdinde herhangi bir kayıp, tazminat yükümlülüğü, talep kalemi, herhangi bir üçüncü tarafça Hizmetler'i kullanımınızdan veya işbu Hizmet Koşulları'nı ihlal etmenizden dolayı öne sürülen avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere doğrudan veya dolaylı bir zarar oluşması hâlinde Dream Games'in her türlü zararını karşılayacağınızı ve her türlü tazmin talebini yerine getireceğinizi taahhüt etmektesiniz ancak söz konusu hak ihlali şahsi kastınıza veya ihmalinize atfedilemediği takdirde yukarıdaki hükümler geçersizdir.

  OYUN VERİLERİNE İLİŞKİN FERAGATNAME

  İşbu Hizmet Koşulları kapsamında belirtildiği üzere Websitesi'ni veya Hizmetleri kullanmanız karşılığında oyun verilerine ilişkin herhangi bir sahiplik hakkı kazanmadığınızı kabul ve beyan etmektesiniz. Şirket tarafından tutulan ve yaratılan oyun kapsamında yer alan elektronik her türlü dosya, oyun karakterleri, oyun içeriğindeki hesaplar, oyun içerisindeki sanal paralar, istatistikler, kullanıcı profilleri ve benzeri her türlü veri ("Oyun Verisi") Dream Games'e aittir ve Dream Games tarafından depo edilmektedir. Oyun Verisi'nin tutulması esnasında Dream Games'in önceliği bu verilerin güvenliği olup, verilerin herhangi bir şekilde kaybolması sebebiyle Dream Games'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  Özellikle, Dream Games'in oyun içi sanal paralarına ilişkin olarak, OYUN İÇERİSİNDE SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ELDE ETMİŞ OLDUĞUNUZ OYUN İÇİ SANAL PARALARA İLİŞKİN HERHANGİ BİR SAHİPLİK HAKKINIZ BULUNMADIĞINI KABUL VE BEYAN ETMEKTESİNİZ. DREAM GAMES'İN OYUN İÇİ SANAL PARALAR ÜZERİNDE MÜNHASIRAN HAK SAHİPLİĞİ BULUNMAKTA VE OYUN İÇİ SANAL PARALAR OYUN VERİSİ OLARAK KABUL EDİLMEKTE VE EĞLENCE AMAÇLI OLARAK KULLANICILARA ÖZGÜLENMEKTEDİR.

  TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  Belirli eylemleriniz ve ihmalleriniz sonucunda Şirket'in her türlü tazmin talebini yerine getireceğinizi kabul etmektesiniz. Websitesi'ni veya Hizmetler'i kullanım esnasında işbu Hizmet Koşulları'nı, başkasına ait bir kullanıcının hesabını veya üçüncü bir kişinin fikrî mülkiyet hakkını ihlale sebep olacak nitelikte olan zarar verici filleriniz sonucunda Şirket'i tazmin etmeyi üstlenmektesiniz. Şirket'in veya iştirakinin, çalışanlarının, danışmanlarının veya yetkililerinin herhangi bir üçüncü kişinin ileri sürdüğü talepler doğrultusunda Şirket'in veya bu madde kapsamında anılan kişilerin zararı, kaybı veya sorumluluğu oluşması, bu kişilerin herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü olması durumunda bunları karşılamayı kabul etmektesiniz. Şirket, üçüncü kişi taleplerini, sorumluluğuna yol açmış olan fiilleri sizlere bildirecek ve bu taleplerin masrafı tamamen sizlere ait olmak üzere karşılanması adına gerekli önlemleri alacaktır.

  HİZMETLER İÇERİSİNDEKİ FORUM VE MESAJLAŞMALAR

  "Forum" bire bir mesajlaşmanın yapılabildiği, mesajlaşma içeriğinin bulunduğu, diğer mobil oyun ve mobil aplikasyon kullanıcıları ile elektronik davet kartları dâhil bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetler üzerinden iletişim sağladığınız alandır. Hizmetler dâhilinde herhangi bir Foruma dâhil olmuşsanız aşağıdaki kuralları kabul etmiş sayılacaksınız.

  Hizmetler dâhilindeki Foruma herhangi bir içerik girişi yapmanız hâlinde bu içeriklerin Şirket'in sunucularında tutulduğunu kabul etmektesiniz. Forum kapsamında herhangi bir kişisel bilgi paylaşmanız hâlinde bunun tanımadığınız kişilerce görüntülenebileceğini ve bu bilgilerin tanımadığınız kişilerce elde edebileceğini kabul etmektesiniz. Bu kapsamda paylaştığınız bilgilerin kendi iradenizle ve sorumluluğu tarafınıza ait olmak üzere paylaşıldığını ve bunların güvenliğine ilişkin herhangi bir teminat vermediğimizi belirtmek isteriz.

  Hizmetler'e dâhil herhangi bir iletişim aracında veya Forumda, doğrudan veya dolaylı olarak yasalara aykırı veya rahatsız edici herhangi bir söylemde bulunmanın kati suretle yasak olduğunu kabul etmektesiniz. Hukuka aykırı veya kötü amaçlı içeriklere yönlendiren bağlantıların paylaşımını yapmak bu yasak kapsamındadır. Hukuka aykırı herhangi bir içerik paylaşıldıktan ve Şirket'e şikâyet edildiğinde ya da Şirket bu tür bir eylem tespit ettiğinde ilgili içerik derhâl kaldırılacak ve yetkili makamlara bildirilecektir. Bu bağlamda Şirket, (1) Forum'u ve Hizmetler dâhilindeki tüm iletişim araçlarını izlemek; (2) herhangi bir hukuka aykırı aktivite şüphesinin söz konusu olması hâlinde ilgili makamlara şikâyette bulunmak; ve (3) Hizmetler'i bu şartları ihlal edecek şekilde kullanan herhangi bir kullanıcıyı uzaklaştırmak ve hesabını devre dışı bırakmak yetkisine sahiptir.

  Hizmetler kapsamındaki herhangi bir iletişim aracındaki ve Forumdaki hukuka aykırı herhangi bir sohbet, yazışma ve benzer içeriklerden Dream Games'in sorumlu tutulamayacağını ve yine buralarda gerçekleşmiş herhangi bir iletişimin birincil sorumlusunun münferiden şahsınız olduğunu kabul etmektesiniz.

  Forum veya Hizmetler dâhilindeki herhangi bir iletişim kanalını kullanımınız sırasında hukuka aykırı herhangi bir içerikle karşılaşırsanız doğrudan oyun içindeki yardım bölümünden durumu şikayet edebilirsiniz veya info@dreamgames.com adresinden Dream Games'le iletişime geçebilirsiniz.

  WEBSİTESİ KODLARI

  Websitesi veya Hizmetler'e ilişkin olan websitesi kodlarının ve "shockwave" dosyalarının tamamı Dream Games'e aittir.

  MARKALAR

  Şirket'in markalarının hukuka aykırı kullanımı kati suretle yasaktır. Bu markalara "dream games" ve "royal match" adlı Dream Games markaları dâhildir ancak markalar bunlarla sınırlı değildir.

  UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

  Dream Games ile aranızda bir uyuşmazlık ortaya çıkması hâlinde, Dream Games ilgili uyuşmazlığın Dream Games ile iletişime geçilerek ve info@dreamgames.com e-posta adresinden yürütülecek iyi niyetli görüşmeler sonucunda çözümlenmesini teşvik etmektedir. Tarafınız ve Dream Games arasında meydana gelen uyuşmazlığın iyi niyetli yollarla çözümlenememesi hâlinde, uyuşmazlığa Türk Hukuku uygulanacağını ve İstanbul Merkez Mahkemeleri'nin yetkili olacağını kabul etmektesiniz.

  BÖLÜNEBİLİRLİK

  Yetkili hukuk kapsamında işbu Hizmet Koşulları'nda yer alan herhangi bir hükmün geçersiz addedilmesi hâlinde diğer hükümler geçerliliğini koruyacak ve ilgili hükmün geçersizliğinden etkilenmeyecektir.

  TADİLLER

  Şirket, öncesinde bir bildirimde bulunmaksızın, (a) işbu Hizmet Koşulları'nı tadil edebilir; (b) Websitesi'ni ve/veya Hizmetler'i değiştirebilir; ve (c) Websitesi'nin ve/veya Hizmetler'in kullanımını durdurabilir. Şirket, işbu Hizmet Koşulları'nda herhangi bir değişiklik olması hâlinde bunu Websitesi'ne yükleyecek ve değişiklik ilgili yükleme tarihinden itibaren geçerli olacaktır. İşbu Hizmet Koşulları'nı ve Websitesi üzerinde yüklenmiş olan diğer çevrim içi politikaları periyodik olarak gözden geçirmeli ve değişikliklerden bu şekilde haberdar olmalısınız.

  MÜCBİR SEBEPLER

  Dream Games, Dream Games'in kontrolü haricinde gerçekleşen ve öngörülemeyen olaylardan dolayı Hizmetler'i ifa edememesi hâlinde mobil oyun ve mobil aplikasyon kullanıcılarına karşı sorumlu olmayacaktır. Bunlar Dream Games'in kontrolü haricinde gerçekleşen savaş, terör, ambargo, yangın, sel, deprem, sivil veya askerî darbe girişimleri, pandemi vb. olaylardır.

  HİZMETLER'İ KULLANMANIZ VE WEBSİTESİ'NE ERİŞMENİZ İLE BİRLİKTE İŞBU HİZMET KOŞULLARINI OKUDUĞUNUZU VE BU HİZMET KOŞULLARI İLE BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMEKTESİNİZ.

  ÖNCEKİ SÜRÜMLER

  Önceki Hizmet Koşulları sürümleri için burayı ziyaret edebilirsiniz.